Archív Dudy.eu

Irské loketní dudy - uilleann pipes

Irské loketní dudy náleží k nemnoha dudám tzv. západního typu, které jsou zásobovány jinak než nafukováním ústy. Vývojově navazují na tzv. irish warpipes, které jsou velmi podobné skotským highland pipes, s tím rozdílem, že místo tří dronů mají jen dva a jiné ladění. Současná verze nástroje je ustálená zhruba od poloviny 19. století. Vychází nepřímo ze sorty nástrojů tzv. salonních dud, stejně tak jako například northumbrian smallpipes nebo francouzské musette bechonet. S těmito nástroji mají irské loketní dudy společný především princip tvorby tónu pomocí dřevěného dvojplátku (double reed), který je podobný šalmajovému či hobojovému.

Irské loketní dudy mají vlastní specifické roztřídění podle toho, kolik nástroj obsahuje částí, tedy konkrétně dělíme irské loketní dudy na 3 „vývojová“ stadia.

Praktice set. Tvoří jej cvičný praktice chanter, belows a bag. Praktice set je vhodný pro začínající dudáky, slouží k bezpečnému zvládnutí hry na chanteru standardně laděném v D, který sám o sobě je oproti jiným dudám zkonstruován tak, aby bylo na něm možno zahrát téměř dvě oktávy, a dokonce u vyspělejší verze je vybaven tzv. keys, což jsou klapky, které umožňují hrát i příslušné půltóny. V neposlední řadě praktice set slouží také ke koordinaci pohybů, nezbytných pro vyrovnanou a správnou intonaci.

Halfset. Je to v podstatě praktice set k němuž jsou připojeny ve společném vývodu 3 drony - tenorový, barytonový a basový. Zajímavostí je, že drony jdou „vypnout“, lze přerušit zásobování z měchu pomocí pístové páky, která je umístěna na společném vývodu pro drony (valve stock). Lze tedy zvuk dronů zapínat a vypínat dle libosti i během hraní. Tón v dronech je tvořen idioglotním strojkem – jednoplátkem.

Fullset. Je to nejdokonalejší a také kompletní forma nástroje. Fullset je v podstatě halfset opatřený třemi dalšími doprovodnými píšťalami tzv. regulátory. Regulátory jsou velmi specifické. Jsou připojeny ve společném vývodu spolu s drony. Dělí se také na tenorový, barytonový a basový. Každý z regulátorů má na sobě klapky, vzdáleně podobné klarinetovým. Tenorový má 5 klapek. Barytonový a basový 4 klapky. Pomocí regulátorů lze vhodně doplňovat melodii vytvářenou na chanteru harmonickým doprovodem, neboť regulátory umožňují vytvářet souzvuky poskládané do akordů. Specifické je používání a technika hry. Hraje se na ně nejčastěji pravým zápěstím. Regulátory samy o sobě nezní prodlevou jako drony, hrají pouze, když se zmáčkne ta která klapka. Regulátory lze také vypínat a zapínat pomocí individuálních páček a dolaďovat je pomocí pístového táhla, které je součástí každého regulátoru. Tvorba tónu je podobně jako v chanteru pomocí dvojplátku, vrtání je zde ovšem cylindrické.

Technika hry na irské loketní dudy je velmi složitá, plným právem jsou tyto dudy považovány za nejdokonalejší nejsložitější typ dud obecně, jsou výjimečné rozsahem chanteru, technikou hry a možností doprovázet hru harmonickým doprovodem. Technika hry na chanter je velmi svérázná. Chanter umožňuje hru ve staccatu, a sice díky schopnosti vytvářet tzv. uzavřený akustický systém. V praxi to vypadá tak, že chanter se přiklopí spodním koncem na stehno, v lepším případě na popping strap, která je na stehno položena. Tím dojde k uzavření chanteru zespoda a díky tomu, že se zde používá sedm prstů včetně malíčku a zvuk nikudy neuniká, lze odkrýváním jednotlivých otvorů v rámci polouzavřeného prstokladu docílit staccatové hry s možností chanter zakrýt úplně, tedy uzavřít vzduchový sloupec a tím vytvořit prostor pro různé příklepy a jiné ozdoby. Chanter tedy nemusí znít neustále, jako je tomu u všech ostatních typů dud. Pokud se chceme dostat na druhou oktávu, je nutno zvýšit tlak a opět s použitím vhodného prstokladu pokračovat ve 2 stupnici. K tomu mohou a nemusí znít drony a stejně tak regulátory. Drony jsou zajímavou kombinací dřeva a kovu, zvláště v případě basového dronu. Zde na první pohled zaujme stočená trubice ve střední části píšťaly, jedná se o formu krátiče, známého z našich českých dud. Ukončení dronů je malými terčíky z kosti či plastu, u basového to bývá často rezonátor nejčastěji vyřezán z kosti, ve tvaru bubínku s okem nebo jednoduché ukončení zvonovitým rezonátorem. Laděny jsou v D ve třech oktávách.

Nejčastěji používaným dřevem pro výrobu irských loketních dud je kvalitní africký blackwood nebo palisandr.

Hra na irské loketní dudy je velmi náročná, obecně se doporučuje začít na praktice setu, poté přejít na halfset a nakonec fullset, Není to nic jednoduchého nicméně poctivým tréninkem a s pomocí dobrého učitele je to nástroj zvládnutelný a hra na něj je velmi obohacující.

Slovníček pojmů:
Drones – huky, borduny
Chanter – přednička
Belows – dmychací měch
Bag – zásobní měch
Regulátory – doprovodné píšťaly
Popping strap – kousek kůže připevněný na stehně– přiklápění chanteru
Keys – klapky na chanteru a regulátorech
Valve stock - společný vývod pro drony a regulátory
Reed – plátek, strojek

Fotogalerie: výrobce neznámý, upravil a seřídil Marek Zienert.
Materiál: kov, kůže a africký blackwood, valve stock - palisandr

Kompletní halfset

Belows

Keyed chanter

Bag

Drones

Idioglotní strojek v dronu

Valve stock s pákou

Míla Vaváček

Zpět na archiv dudy.eu