Archív Dudy.eu

Historie skotských dudáků v České republice

Je 11. ledna 1999 a v dnes již zaniklé skotské restauraci Chelsea v Praze se na vpravdě historické schůzce svolané skotským dudákem a současně rodákem z amerického Baltimore Williamem “Chipem” Doehringem setkává 19 jedinců. To, co je spojuje, je láska ke skotským dudám. Netuší, že svojí schůzkou dávají podnět ke vzniku naprostého unikátu ve střední a východní Evropě - založení historicky první tradiční skotské dudácké skupiny v této oblasti a skotské dudácké tradice v České republice.

Jejich zkušenosti s hrou na tento nástroj jsou naprosto nulové (vyjma Chipa, samozřejmě). Není ani divu. V České republice do té doby nebyl nikdo, kdo by na skotské dudy skutečně hrál, nepočítáme-li ty, kteří si skotské dudy (či spíše jejich atrapy) nějak opatřili, všemožně upravili a poté na ně hráli technikou, která má stejně společného se zprávným způsobem hraní na skotské dudy jako kytarová sóla Franty Vobucha, hraná po deseti pivech v hospodě Na růžku, s původním španělským flamencem. Jen dva z nově příchozích, Václav Rout a Miroslav Anger st. (vedle Chipa), již skotské dudy vlastnili, aniž by však byli schopni na ně jakkoliv zahrát (nepovažujeme-li za hru zvuk, jenž až nápadně připomínal řev krutě mučené kočky). Jak by také mohli, když se již během první schůzky dozvěděli, že nezávisle na sobě si koupili pouze atrapu skotských dud vyrobenou v Pakistánu. Prostě past na turisty jak vyšitá. Václav Rout si je koupil coby člen dnes již zaniklé skupiny Dochas Band v roce 1997 v Londýně, Miroslav Anger st. ve stejném roce v Edinburghu. Oba na ně samozřejmě zkoušeli hrát nicméně bez výsledku, dokud se nezávisle na sobě neseznámili s Chipem (Václav Rout přes zpěvačku skupiny Dochas Band Kate Reynolds, se kterou vystupoval a jež byla shodou okolností v mezinárodní škole v Praze kolegyně Chipa, Miroslav Anger st. pro změnu na plese Caledonian Society v Praze).

Chip, jako jediný, kdo na skotské dudy skutečně hrál, se ujal výuky. Již koncem ledna začíná výuku s cvičnou předničkou (nástroj, na němž se student učí první rok až dva základní prstoklady a poté teprve přechází na samotné dudy). Trpělivě učí (nikdo jiný nemá ani základní povědomí o prstokladu či způsobu hry), vysvětluje, radí. Někomu to jde lépe, někomu hůře, někdo vydrží, někdo později odejde.

V září 1999 se ke skupině zájemců o hru na skotské dudy připojuje Američan Scott Riley, Chipův kolega z práce. V přibližně stejné době se tak začíná formovat jádro první skotské dudácké skupiny ve střední a východní Evropě - the 1st Bohemian Highland Pipers. To tvoří William “Chip” Doehring, Scott Riley, Václav Rout, Jiří Krč, Miroslav Anger st. Posledně tři jmenovaní se později stávají historicky prvními skotskými dudáky na východ od Aše (zde skutečně nepatří primát některému z nich, ale všem třem najednou, protože se skutečnou hrou na skotské dudy začali společně, ve stejnou doubu začali se samostatnou výukou u Chipa, ve stejnou dobu získali skutečně hratelné dudy, ve stejnou dobu na ně byli schopni skutečně zahrát).

Na jaře roku 2000 na základě doporučení Chipa odjíždí skupina nadšenců ve složení William „Chip“ Doehring, Scott Riley, Václav Rout, Jiří Krč, Miroslav Anger st., Mark Reynolds a František Krejčík do The National Piping Centre v Glasgow - jedné ze dvou nejprestižnějších dudáckých škol na světě. Zde absolvují intenzivní týdenní výuku pod vedením předních světových dudáků (např. Roddy MacLeod, Gordon Walker, Dougie Pincock, Jim MacLean a další). Co je však nejdůležitější - kupují zde za pomoci Iaina MacDonalda, uměleckého vedoucího (Pipe Majora) skotské dudácké skupiny Nielston and District Pipe Band a současně osobního přítele Williama „Chipa“ Doehringa, skutečně hratelné dudy dnes již zaniklé značky Petigrew. Okamžitě odbíhají do jednotlivých zkušeben a zde je zkoušejí. Samozřejmě bez úspěchu (ono naučit se “rozdýchat” skotské dudy, zahrát stupnici a udržet stálý tón trvá až jeden rok). A tak po návratu do Prahy trpělivě cvičí a blíží se k dalšímu historickému datu - 17. listopadu 2001, kdy je první oficiální veřejné vystoupení souboru The 1st Bohemian Highland Pipers - vystoupení na plesu Caledonian Society v hotelu Intercontinental v Praze.

Obr. 1 - 1st Bohemian Highland Pipers před historicky prvním vystoupením v hotelu Intercontinental v Praze

Od té doby ušli skotští dudáci v České republice velmi dlouhou cestu. Vystupovali na mnoha festivalech (rockových, folkových i folklórních) a společenských akcích nejen v České republice, ale též v zahraničí. A úspěchy slavili společně nejen jako soubor The 1st Bohemian Highland Pipers, ale i jako jednotlivci. Vedle podílu na nahrávkách alb některých hudebních skupin (William „Chip“ Doehring pro skupinu Navostro a společně se Scottem Rileym ještě pro skupinu Dochas Band, Václav Rout pro skupiny Czeltic, Hradní Duo a pro čtyři kompilační CD vydavatelství POPRON s výběrem české keltské hudby) či vystoupení v rozhlase a televizi, sklízejí jednotliví dudáci úspěchy i na scéně mezinárodní. V roce 2002 odjíždějí William „Chip“ Doehring a Scott Riley do skotského Edinburghu, aby se zde zúčastnili soutěže ve hře na border pipes (jeden z typů tradičních skotských loketních dud, který se vyznačuje menší velikostí, tižším hlasem a podstatně sametovějším zvukem). Zde získává William „Chip“ Doehring 1. místo v kategorii Border Pipes Class a dále společně se Scottem Riley i 1. místo v kategorii Duet. Na jejich úspěch pak v roce 2004 navazuje Václav Rout, který jako historicky první Východoevropan vítězí na mezinárodní soutěži skotských dudáků (přesněji získává v konkurenci více jak 80 skotských dudáků z celé Evropy 1. místo v kategorii 2/4 March a 2. místo v kategorii Slow Air na 34. ročníku mezinárodní soutěže skotských dudáků The Copenhagen Winter Competition) a v srpnu 2005 je hostem pořadu Pipeline na vlnách skotského vysílání rozhlasu BBC a oficiálním hostem mezinárodního dudáckého festivalu Piping Hot v Glasgow, spolupořádaného The National Piping Centre. V listopadu 2004 Václav Rout navíc uvádí jako dudák prezidenta České republiky Václava Klause při jeho návštěvě Skotska a v červenci 2005 uvádí jako osobní dudák prince Edwarda, hraběte z Wessexu (nejmladší syn královny Alžběty II.) při jeho oficiální návštěvě České republiky. William "Chip" Doehring se naopak stává oficiálním dudákem velvyslanectví Velké Británie v České republice, kdy hraje při většině oficiálních oslav na velvyslanectví v Praze.

Od roku 2002 si „čeští“ skotští dudáci v rámci skupiny The 1st Bohemian Highland Pipers (Scott Riley, Václav Rout a Jiří Krč) začali vychovávat i budoucí dudáky. Pravidelně každý týden, hodinu před zahájením zkoušky souboru the 1st Bohemian Highland Pipers, učili zájemce o hru na skotské dudy. Někteří z nově příchozích se snažili a vydrželi až do dnešních dnů, jiní naopak odpadli.

V roce 2004 se členy dudáckého souboru The 1st Bohemian Highland Pipers stávají manželé Peggy a Jim Krikavovy z USA, kteří se tak stali historicky prvními “skotskými” bubeníky na území České republiky (snare a base drum). Až do svého návratu do USA v roce 2005 odehráli se souborem množství koncertů. V té době je skupina The 1st Bohemian Highland Pipers vedle souboru Czestochowa Pipes and Drums z Polska jediným skutečně kompaktním skotským souborem ve střední a východní Evropě (a též historicky nejstarším).

V květnu 2005 na svoji pozici Pipe Majora rezignuje William “Chip” Doehring a na jeho místo je novým Pipe Majorem (vedoucím skupiny) The 1st Bohemian Highland Pipers zvolen Scott Riley. Ten ale po krátkém působení také rezignuje (na základě pracovního kontraktu odjíždí nastálo do Singapuru) a novým Pipe Majorem souboru je zvolen Václav Rout. V té době se soubor představuje i na mezinárodní scéně, kdy se někteří jeho členové v srpnu 2005 zúčastňují světového setkání skotských dudáků Pipefest v Edinburghu.

V průběhu let začínají stále častěji vystupovat samostatně i jednotliví členové souboru, ať již jako členové jiných hudebních uskupení (např. Václav Rout společně se skupinami Czeltic či Hradní Duo) či jako členové dalšího samostatného dudáckého uskupení. Vzhledem k tomu, aby nedocházelo k nedorozumění, co je vystoupení tTe 1st Bohemian Highland Pipers a co jsou aktivity jednotlivých členů, vzniká soubor The Rebel Pipers, jehož členy se stávají Miroslav Anger st., Miroslav Anger ml. a Filip Turčín. Tím vzniká základ druhého skotského dudáckého souboru v České republice. V roce 2005 se na skotský buben (snare drum) začíná učit Ivana Angerová, manželka Miroslava Angera st., která je tak zakladatelkou bubenické sekce souboru The Rebel Pipers.

Aby rozšířil řady českých skotských dudáků, zahajuje Václav Rout v roce 2004 samostatnou výuku v prvním ročníku tehdy ještě Jarní školy hry na skotské dudy (výuka probíhala od ledna 2004 do června 2004), z níž o tři roky později (v roce 2007) vzniká První škola hry na skotské dudy. V roce 2005 se ke studiu přihlásilo již zájemců patnáct. Stejně jako v roce předchozím i zde někteří zjistili, že časově nedokážou obsáhnout jak návštěvu výuky, tak i pravidelné cvičení, které je pro zvládnutí skotských dud skutečně nezbytné, případně jejich představy o rychlosti zvládnutí nástroje byly velmi zkreslené, a docházku ukončili. I přes to však každým rokem přibývali další nadšenci, kteří se nedali odradit složitostí hry na tento nástroj a nastoupili tak cestu, na jejímž konci je čekala či čeká vytoužená meta - schopnost hrát na skotské dudy tak, jak se skutečně hrát má.

Obr.2 - Frekventanti Jarní školy hry na skotské dudy

Praha, Toulcův dvůr, leden 2006
Zleva stojící: Václav Rout (instruktor), Martin Berka, Miroslav Menc, Michal Ressler, Alice Mikešová, Vojtěch Kalina, Libor Hadaš, Jan Tomášek, Zdeněk Zeman, Jan Pavelka, Petr Hořava, Radek Lovaš;
Zleva sedící: John Mulvey, Jan Klement (instruktor), Jeff Weyers, Štěpán Vyskočil

Skotské dudy se nejen ve světě, ale i v České republice začínají prosazovat i v jiných nežli tradičních dudáckých uskupeních. Jako první v České republice zakomponovala do své sestavy tradiční skotské dudy skupina Czeltic a spojila tak tradiční skotskou hudbu a skotské dudy s rockovou hudbou a melodikou. Nezůstala však sama. V průběhu let ji následují další skupiny, které se prosadily na české či dokonce evropské scéně a kde jejich členy případně zakladatele tvoří někteří z absolventů První školy hry na skotské dudy. V těchto skupinách se skotské dudy stávají neodmyslitelnou součástí zvuku a samozřejmě i image. Namátkou lze jmenovat například Vojtěcha Kalinu (dudák a spoluzakladatel přední evropské punkové skupiny Pipes and Pints), Filipa Humla (dudák skupiny Navostro), Michala Straku (dudák a zpěvák skupiny Curlies) či Jakuba Kociána (dudák skupiny Claymore).

V srpnu 2006 uspořádala První škola hry na skotské dudy ve spolupráci s The National Piping Centre v Glasgow (jedna ze dvou nejprestižnějších škol hry na skotské dudy na světě) letní školu za účasti zástupců všech českých „skotských“ dudáckých souborů. Každodenní výuku vedl jeden z nejpřednějších skotských dudáků na světě, Simon McKerrell.

Obr. 3 - Letní škola hry na skotské dudy

(pořádáno První školou hra na skotské dudy ve spolupráci s The National Piping Centre, Glasgow)
Praha, Staré purkrabství na Vyšehradě, 2006
Zleva (po směru hodinových ručiček): Simon McKerrell, Libor Hadaš, Jan Tomášek, Jeff Weyers, Martin Berka, David Neckař

V září 2008 proběhl v Praze několikadenní dudácký seminář První školy hry na skotské dudy, kde se pod vedením Roberta Wallace, ředitele The College of Piping (druhá ze dvou nejprestižnějších dudáckých škol na světě), zdokonalovalo ve hře na skotské dudy deset zájemců.

V roce 2007 byl Václavem Routem ze žáků a instruktorů První školy hry na skotské dudy, mezi nimiž byli i bývalí členové souboru The 1st Bohemian Highland Pipers (svoji činnost přerušil v roce 2006), založen další skotský dudácký soubor na území České republiky - The 1st Czech Pipes and Drums, jehož nedílnou součástí se stala již od počátku i bubenická sekce. Soubor se v roce 2009 zúčastnil mezinárodního setkání skotských dudáků ve švýcarské Basileji a v listopadu 2009 až březnu 2010 nahrál historicky první CD se skotskou dudáckou hudbou v České republice.

V současné době (rok 2011) na území České republiky existují dva stálé skotské dudácké soubory - The 1st Czech Pipes and Drums a The Rebel Pipers a několik dalších samostatných dudáků, kteří jednak vystupují pro veřejnost v rámci hudebních souborů či samostatně, jednak si hrají jen tak pro radost svoji a svých přátel.

Obr. 4 - Spojené české dudácké soubory - 1st Czech Pipes and Drums, The Rebel Pipers a William „Chip“ Doehring

Oslavy 10 let skotských dudáků v České republice, Praha, 2009

Václav Rout
Z učebnice "Škola hry na skotské dudy"

Zpět na archiv dudy.eu